Để đặt cọc dự án hoặc mua bán đất nền quý khách hàng cần phải có hợp đồng đặt cọc. Điề đó để đảm bảo mọi việc diễn đúng pháp luật và cũng là đảm bảo tính pháp lý rỏ ràng của giao dịch

Link để tải mẫu hợp đồng tham khảo: https://docs.google.com/document/d/1nqPcgbcrqexbOeWsmfd7Hz1JrW9W6Z0-XEsPUNwPDvE