0924410949
53 Đường số 8, Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức
lienhe@datnenphuongnam.com